Giấy nhớ 5 màu

Giấy nhớ 5 màu
Xuất xứ: TQ
Quy cách: 5 màu
Số lượng: 100 tờ/tập0 nhận xét :